Yksityinen varhaiskasvatus:

Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hoidossa oleva lapsi saa kotihoidon tukea, eikä palveluntuottaja ole työsopimussuhteessa varhaiskasvatuslasten vanhempiin.

Palveluraha oikeuttaa ostamaan varhaiskasvatuspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kunta maksaa palveluntuottajalle sovitun palvelurahan ja asiakkaan omavastuuosuuden välisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden ja mahdollisen lisämaksun. Asiakkaan omavastuuosuus määritellään varhaiskasvatusmaksulain mukaisin perustein.

Yksityinen kerhotoiminta:

Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on, ettei lapsi ole kunnallisessa päivähoidossa tai yksityisenpäivähoidon tuen piirissä.

Palveluraha oikeuttaa ostamaan päivähoitoikäisten lasten kerhopalveluja yksityisiltä palvelun tuottajilta. 


Palveluntarpeen alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, palvelurahan arvo lasketaan aloittamis- ja lopettamispäivien mukaan.


Palvelurahaesite

 

Tervetuloa palvelurahahakemukseen. Klikkaa Tee hakemus -painiketta jatkaaksesi


Informational text
Close Help